Dikshita Lama

Dikshita Lama

Faculty Member

Qualification : B.Pharm

Program : DPH

Email : dikshulama.dl@gmail.com